Vision

Ideen med Seniorbofællesskabet Laanshøj er at skabe et spændende og aktivt bofællesskab med udgangspunkt i en boligforening, hvor der både vil være plads til respekt for den enkelte samt gode muligheder for fællesskabet. Seniorbofællesskabet Laanshøj vil blive kendetegnet ved den gode kombination af hygge, fællesskab, oplevelse og muligheder:


Her vil der være:

•Positivt livssyn.

•Højt til loftet.

•Rare omgivelser, hvor vi passer på hinanden.

•Plads til at skabe nye ideer.

•Masser af positive, spændende og engagerede mennesker.

•Et fælleshus, der bliver omdrejningspunktet for fællesskabet.

•Respekt for de fælles og den enkeltes værdier.