Om os

   

      Seniorbofællesskabet Laanshøj nu en realitet.


      Vi har her i foråret fået sat skub i planerne om etablering af vores bofællesskab,

      bestående af 19 boliger og et fælleshus, der bliver ejerbasis.

     

      Vores grundstykke ligger på hjørnet af Sirius Alle og Laanshøj Alle, hvor der nu er

      placeret en rød officersbarak. Barakken vil blive fjernet, når byggeriet går i gang.


      Endvidere har vi etableret et samarbejde med A/S HHM-byg i Hillerød og vil i de

      kommende måneder sammen med deres arkitekt få lavet tegninger til boligerne.

      Hver enkelt beboer vil få indflydelse på indretning og materialevalg af egen bolig og

      fælleshuset. Vi forventer at indsende byggeansøgning til kommunen i maj måned og så

      få sat byggeriet i gang så snart tilladelsen foreligger.


      Vi er en gruppe sympatiske og humørfyldte mennesker, som allerede er i gang med at

      opbygge vores fremtide bofællesskab.